Onverdeelde woning financieel verdelen

Blijft na de echtscheiding een van jullie in het huis wonen en wordt de woning niet notarieel toebedeeld aan een van beiden? Dan is er sprake van een onverdeelde woning. Hoe regel je dat financieel? En hoe vul je dat in op de belastingaangifte? Dit is nou typisch iets waar een goede scheidingsmediator je bij kan helpen. Het is lastige materie, die je helemaal uit handen kunt geven, tot aan het invullen van je aangifte aan toe.

Oude situatie: partneralimentatie in vorm van woongenot

Tot voor kort kon degene die in het huis blijft wonen, een bedrag aan partneralimentatie betalen aan degene die was verhuisd. De vertrekkende ex kon dit bedrag dan namelijk aftrekken als zijn of haar belastbare inkomen in box 1 zat. Deze partneralimentatie was dus in de vorm van verstrekken van woongenot. De belastingdienst nam dan automatisch aan dat deze partneralimentatie een onderhoudsplicht was.

Nieuw beleid belastingdienst: onderhoudsplicht aantonen

Maar dat is verleden tijd. De belastingdienst wil nu bewijs van die onderhoudsverplichting zien in een rechterlijke uitspraak, convenant of andere (schriftelijke) overeenkomst. En in heel veel gevallen is deze partneralimentatie in de vorm van verstrekken van woongenot, geen onderhoudsverplichting. En kan de vertrekkende partij het bedrag dus niet aftrekken.

Hoe pak je het dan aan als de woning onverdeeld blijft? Ik adviseer dat jullie allebei de helft van de rente te blijven betalen. Als dat financieel haalbaar is natuurlijk. Degene die vertrekt, houdt dan twee jaar recht op renteaftrek op basis van de scheidingsregeling. Degene die in het huis blijft wonen, betaalt dan een aparte woonvergoeding aan degene die verhuist. Diegene stelt immers zijn woning ter beschikking en heeft daarom recht op een vergoeding daarvoor.

Lees hier over wat te doen als toeslagpartners bij inwoning na scheiding. 

Houd partneralimentatie en onverdeelde woning uit elkaar

Ik adviseer je om een eventuele partneralimentatie-regeling niet te betrekken bij afspraken over de onverdeelde woning. Dan blijft het fiscaal overzichtelijk, maar ook voor jullie zelf blijft het allemaal veel helderder als die afspraken niet door elkaar heen lopen. Een partneralimentatie-regeling staat bij voorkeur op zichzelf.

Bron: https://www.descheidingsdeskundige.nl/eigenwoningregeling-bij-scheiden-een-praktische-invulling-van-deze-complexe-regeling/

Kun je advies gebruiken over financiële aspecten van een onverdeelde woning? Of over andere zaken waar je tegenaan loopt tijdens je echtscheiding? Ik help je graag! Neem contact met me op via mail of telefonisch: 06 15107578.

Archief