Ouderlijk gezag na scheiding

Je bent gescheiden van de moeder van je kinderen en denkt dat jullie beiden ouderlijk gezag hebben over jullie kinderen. Dat klinkt misschien logisch, maar het is niet altijd waar. Alleen de moeder heeft automatisch gezag over de kinderen. Jij hebt alleen gezag over ze, als jullie getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden. Ouderlijk gezag na je scheiding is dus minder vanzelfsprekend als je misschien denkt, met name als jullie samenwonend zijn.

Als jullie niet getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden, heb je je kinderen wellicht wel erkend, maar daarmee heb je niet automatisch het ouderlijk gezag over ze. Dat heb je alleen als je bij de rechtbank een verzoek hebt ingediend om gezamenlijk het gezag te krijgen. Erkenning én gezag hoef je niet direct na de geboorte in te dienen, het kan ook later. Om problemen te voorkomen als jullie uit elkaar mochten gaan, is het dus echter wel verstandig om gelijk bij de geboorte de erkenning en het gezag te regelen.

Wat houdt ouderlijk gezag eigenlijk in?

Gezamenlijk ouderlijk gezag hebben betekent dat jullie beiden de wettelijke vertegenwoordigers zijn van je kinderen. Jullie beslissen samen over belangrijke zaken, zoals schoolkeuze en medische behandelingen. Maar het betekent ook dat jullie samen de kosten voor je kinderen moeten betalen. Op de website van de Rechtspraak vind je hier meer informatie over.

Ouderlijk gezag alsnog regelen na scheiding

Als jullie uit elkaar gaan en je blijkt geen gezag te hebben over je kinderen, kan dat dus een vervelende ontdekking zijn. Natuurlijk kun je alsnog een verzoek tot gezamenlijk ouderlijk gezag indienen, maar het is niet ondenkbaar dat dat dan leidt tot conflicten. Tussen jou en je ex-partner of tussen jou en je kinderen. Het kan een gemene angel worden in jullie scheidingsproces.

Wetsvoorstel Erkenning en Gezag

Om te voorkomen dat er lastige situaties en conflicten ontstaan, is er nu het wetsvoorstel Erkenning en Gezag. Daarin wordt voorgesteld om niet-gehuwde en niet-geregistreerde partners automatisch het gezag over hun kinderen te geven. Bij een eventuele scheiding komt dan niemand meer voor de vervelende verrassing komen te staan dat hij/zij geen gezag heeft over zijn eigen kinderen.

Dit wetsvoorstel is inmiddels goedgekeurd door de Tweede Kamer. Binnenkort gaat de Eerste Kamer erover stemmen. Het is dus nog niet helemaal zeker dat het er komt. Ik volg natuurlijk de ontwikkelingen en meld het als bekend is of het wetsvoorstel Erkenning en Gezag aangenomen is. En mocht het wetsvoorstel nou niet aangenomen worden: check of je gezag hebt over je kinderen. Toch een gekke gewaarwording als dan blijkt dat je dat niet hebt. Nog maar snel even regelen zou ik zeggen.

Heb jij vragen of erkenning en ouderlijk gezag bij je scheiding? Ik informeer en adviseer je graag. Helderheid en overzicht geeft rust bij je scheiding. Neem vrijblijvend contact op!

Archief