Ouderschapsplan laten opstellen door notaris of echtscheidingsmediator?

Je ouderschapsplan laten opstellen door een notaris: is dat een goed plan? Natuurlijk is een notaris de aangewezen persoon om te adviseren over afspraken die je maakt als je je huis koopt of verkoopt, een samenlevingscontract opstelt of afspraken die je maakt over je onderneming. Maar geldt dat ook voor het opstellen van je ouderschapsplan?

Ouderschapsplan van notaris bij de rechtbank

Afgelopen februari heeft de rechtbank geoordeeld over een ouderschapsplan dat was opgesteld door een notaris. In dat ouderschapsplan stond onder andere:
 “De ouders zijn met elkaar overeengekomen dat de vader geen periodieke kinderalimentatie betaalt. De ouders zijn overeengekomen dat de vader dit betaalt in de vorm van een som ineens, welk bedrag direct verrekend zal worden met het bedrag dat de moeder aan de vader verschuldigd zal zijn wegens overbedeling, in het kader van de voor mij, notaris, te verlijden akte waarbij de woning aan [adres] aan de moeder zal worden toegedeeld.” (bron: Sdu Notamail, 23 februari 2021, www.sdu.nl)

 Volgens de rechtbank had de notaris geen rekening gehouden met de behoefte van hun minderjarige kinderen en/of van de draagkracht van de partijen. Ook waren er geen financiële gegevens beschikbaar waaruit bleek hoeveel de man volgens de wet moest betalen zolang de kinderen minderjarig zijn. Tenslotte is het niet wettelijk om een som alimentatie ineens te betalen, aangezien de omstandigheden kunnen wijzigen en de kinderbijdrage dan ook wijzigt.

Deze notaris had dus een paar zaken over het hoofd gezien. En dat is niet gek, omdat het zijn specialisme niet is. Je kunt niet verwachten dat een notaris zó breed is dat hij ook nog eens specialist is op het gebied van echtscheidingen.

Lees hier 10 tips om je scheiding goed door te komen.

Specialisme van echtscheidingsmediator

Als je je echtscheiding goed wil regelen, kun je het beste terecht bij een echtscheidingsmediator. Die heeft zich gespecialiseerd in alle regelingen en wetten waarmee je te maken krijgt als je gaat scheiden. Het woud aan regels is dusdanig groot, dat het voor een notaris teveel gevraagd is om alle regels die aan de orde komen bij een scheiding, te overzien. Met andere woorden: zoek een schoenmaker die zich bij zijn leest houdt, dan ben je er zeker van dat je kundig en betrouwbaar advies krijgt.

Kun je hulp gebruiken bij het opstellen van je ouderschapsplan? En andere zaken die spelen rondom je scheiding? Neem contact op! Ik ben op de hoogte van alle regels waar jij mee te maken kunt krijgen.

Archief