Partneralimentatie alert! Gewijzigde regels!

Als echtscheidingsadviseur zie ik het als mijn taak om mensen die gaan scheiden met het beste advies terzijde te staan. Vandaar mijn waarschuwing dat per 1 januari 2020 de regels rondom partneralimentatie gaan veranderen. Partneralimentatie is de plicht van de ene partner om na scheiding te voorzien in het levensonderhoud van de andere partner. In Nederland is deze plicht sinds 1830 wettelijk geregeld en stamt uit de tijd dat vrouwen nog niet mochten werken en dus financieel afhankelijk waren van hun (ex-)man.

Van twaalf naar vijf jaar

Tot 1994 betaalde de meest draagkrachtige partner na een scheiding het hele verdere leven alimentatie aan de ander. Vanaf dat jaar veranderde dit en gold een maximale termijn van twaalf jaar. En vanaf 1 januari 2020 hoeft nog maar maximaal vijf jaar partneralimentatie te worden betaald. Verplichtingen rond alimentatie die eerder zijn gemaakt, vallen nog onder de voorgaande wetgeving. Wanneer je na 1 januari 2020 gaat scheiden of bij verzoekschriften die na die datum worden ingediend, heb je te maken met de nieuwe regeling.

Hoofdregel van de nieuwe wet is:

Ben je gedurende een x aantal jaren getrouwd geweest, dan moet de helft van dat aantal jaren alimentatie worden betaald, met een maximum van vijf jaar.

Uitzonderingsgevallen

Op bovengenoemde hoofdregel gelden de volgende uitzonderingen:

 1. Kinderen jonger dan 12 jaar
  Totdat het jongste kind 12 jaar oud is, behoudt degene die alimentatie ontvangt en voor de kinderen zorgt het recht op partneralimentatie.
 2. Langer dan vijftien jaar gehuwd geweest
  Heeft het huwelijk langer stand gehouden dan vijftien jaar en zit degene die alimentatie ontvangt tien jaar onder de AOW-leeftijd, dan kan de alimentatieplicht doorlopen tot de pensioendatum.
 3. 50-plussers
  Is de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder en zijn de partners langer dan vijftien jaar getrouwd geweest, dan wordt maximaal tien jaar lang de partneralimentatie betaald. Deze regeling vervalt in 2027.
 4. Schrijnende gevallen
  In uitzonderlijke gevallen, zoals bij ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid, wordt gebruik gemaakt van een hardheidsclausule zodat de minst draagkrachtige partner niet zonder financiële ondersteuning komt te staan.

Duizelt het je?

Ik kan me voorstellen dat het je met al die rekenregels flink duizelt. Temeer omdat je in de emotionele tijd rond je scheiding wel andere dingen aan je hoofd hebt dan de Nederlandse wet- en regelgeving. Aarzel daarom niet langer en schakel mij in. Als geen ander kan ik je in de praktische zaken rond je scheiding ontzorgen.

Archief