Waar komt mediation vandaan?

Mediation is tegenwoordig een veelgebruikte manier om er bij een echtscheiding samen aan uit te komen. Maar waar komt mediation eigenlijk vandaag en hoe is het ontstaan? Voor de oorsprong van mediation moeten we ver terug in de tijd. Het lijkt misschien een modern vak, maar het is eigenlijk iets van alle tijden. In dit artikel lees je meer over waar mediation nu precies vandaan komt en hoe het is ontstaan.

De voorlopers van mediators

Al in de zestiende eeuw bestonden er in Nederland “De Leidse Vredemakers”. Zij behandelden zaken voordat ze bij de rechter kwamen. Zij waren daarmee eigenlijk de voorlopers van het kantongerecht. Zij waren erop gericht er samen aan uit te komen, in plaats van competitie en strijd met elkaar te voeren. Dit past natuurlijk perfect in ons oer Hollandse poldermodel.

Maar we kunnen nog verder terug in de tijd. Al in de tijd van de oude Grieken werd er gebruik gemaakt van een soort vorm van mediation. De boodschappen tussen Sparta en Athene werden namelijk overgebracht door mensen uit andere steden, die neutraal waren. Deze boodschappen werden door hen vaak anders geformuleerd, in wat meer diplomatieke bewoordingen. Dit gebeurde om verdere escalatie te voorkomen. Ook in China werd conflictbemiddeling al toegepast in de tijd van de dynastieën en tot op de dag van vandaag wordt deze methode er nog veel toegepast.

Mediation zoals wij dat nu kennen

De vorm van mediation zoals wij deze vandaag de dag kennen stamt uit de Verenigde Staten. Hier werd in de jaren zestig gebruik gemaakt van Alternative Dispute Resolution (afgekort ADR). Dit werd ingezet bij conflicten tussen familieleden en buren, met het idee dat het beter was om partijen zelf hun problemen op te laten lossen wanneer ze een conflict hebben, dan om het voor de rechtbank te laten komen. Later, in de jaren tachtig, verspreidde deze succesvolle methode zich over Europa en de rest van de wereld en tot op heden wordt deze manier van bemiddeling toegepast in de meest uiteenlopende vormen van conflictsituaties.

Conflicten beheersbaar houden

Het doel van mediation is dus al sinds jaar en dag om conflicten beheersbaar te houden. Om er samen aan uit te komen, zonder de zaken verder te laten escaleren en emoties de overhand te laten nemen. Door er samen in goed overleg aan uit te komen, voorkom je dat zaken voor de rechter moeten komen, met alle verdere gevolgen en niet te vergeten kosten van dien. Maar vaak is het lastig om samen in goed overleg ergens aan uit te komen als je in een conflictsituatie zit. Het is dan moeilijk om je emoties aan de kant te zetten en nuchter naar de beste oplossingen te blijven zoeken. Een mediator kan je daarbij helpen, omdat deze neutraal is en zonder persoonlijke emoties kan handelen. Bij echtscheiding is mediation dan ook een erg goede oplossing. Zeker wanneer er kinderen in het spel zijn is het van belang om goede afspraken te maken en er in goed overleg samen aan uit te komen. Zo is de echtscheiding vaak sneller geregeld en is de kans groter dat de communicatie in de toekomst ook beter zal verlopen.

Heb je behoefte aan een nuchtere kijk? Kun je hulp gebruiken bij het regelen van je echtscheiding? Neem contact met mij op. Ik help je graag!

Archief