Wat is mediation?

Als je gaat scheiden heb je twee manieren om dit te regelen: de vechtscheiding, met ieder een eigen advocaat, of een scheiding in goed overleg. Dat laatst heeft natuurlijk altijd de voorkeur. Mediation is dan ook een manier om op een respectvolle manier een relatie te beëindigen. Hiermee kun je elkaar en de kinderen veel onnodig leed en verdriet besparen. Daarnaast zijn de kosten bij mediation vaak vele malen lager dan wanneer je beiden een advocaat in de arm neemt en het uitloopt op een vechtscheiding.

Een onpartijdige bemiddelaar

Een mediator is onpartijdig en kan zich goed inleven in jullie situatie. Een scheiding is niet niks en brengt behoorlijk wat emoties en gevolgen met zich mee. Een goede mediator begeleidt jullie hierin en zorgt ervoor dat je samen tot de best mogelijke oplossingen komt. Ook zal een mediator met je meedenken over zaken waar je zelf misschien nog niet direct bij stil had gestaan. Het doel van mediation is om zelf samen afspraken te maken waar je beiden achter kunt staan. Op deze manier is de kans dat je je aan deze afspraken gaat houden namelijk veel groter.

Het proces

Wanneer je start met het scheidingsproces en aan mediation begint, begin je eerst met het ondertekenen van een mediation overeenkomst. In deze overeenkomst staan afspraken over de kosten, geheimhouding en vrijwilligheid. Hierna start de mediation en wordt er eerst een inventarisatie gemaakt van de situatie. Is er een koopwoning, op welke wijze zijn jullie gehuwd, zijn er kinderen in het spel, wat voor vermogen is er? Ook zaken als schenkingen, erfenissen en pensioenen spelen mee. Al deze zaken kunnen een grote waarde hebben en spelen daarom een belangrijke rol in een echtscheiding. Het is dan ook belangrijk om hier goede afspraken over te maken en hier extra aandacht aan te besteden.

De rol van de mediator

De mediator zorgt ervoor dat de communicatie tussen beide partijen goed en duidelijk verloopt. Tevens bewaakt een mediator het gehele proces. Wanneer de communicatie niet meer zo duidelijk verloopt, wat natuurlijk helemaal niet gek is bij een echtscheiding, grijpt de mediator in en zorgt deze ervoor dat er weer duidelijk gecommuniceerd wordt en dat er afspraken kunnen worden gemaakt waar beide partijen zich in kunnen vinden.

Het vastleggen van de gemaakte afspraken

Als de nodige afspraken eenmaal gemaakt zijn, worden deze uiteraard vastgelegd. Dit gebeurt in een echtscheidingsconvenant en, indien van toepassing, in een ouderschapsplan. Zowel het echtscheidingsconvenant als het ouderschapsplan worden door beide partijen ondertekend en worden vervolgens opgestuurd naar een advocaat. Vervolgens stelt de advocaat het verzoekschrift op en dient hij een verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Als de rechtbank de beschikking heeft afgegeven, wordt de echtscheiding ingeschreven bij de gemeente waar het huwelijk ooit is ingeschreven. Op dit moment is het huwelijk officieel ontbonden.

Geen relatietherapie

In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, is mediation geen vorm van relatietherapie. Mediation is puur bedoeld om samen, in goed overleg en onder begeleiding van een neutrale bemiddelaar, afspraken te maken over een echtscheiding. Bij een echtscheiding komen veel zaken kijken, zeker wanneer er kinderen in het spel zijn. Het is dus voor alle belanghebbenden van belang om goede afspraken te maken en om dit soort zaken snel en efficiënt te regelen. Met behulp van mediation voorkom je een vechtscheiding, bespaar je aanzienlijk op de kosten en kan de scheiding over het algemeen vele malen sneller afgewerkt worden. Vaak is dit dus de beste optie voor alle partijen.

Heb je behoefte aan een nuchtere kijk? Kun je hulp gebruiken bij het regelen van je echtscheiding? Neem contact met mij op. Ik help je graag!

Archief