Wat kan mediation betekenen bij je echtscheiding?

Voor mij is mediation de manier om op een respectvolle wijze een relatie te beëindigen. De andere wijze is om ieder een advocaat te nemen. De manier van scheiden via twee advocaten brengt over het algemeen niet veel goeds. Mensen worden partijen en de partijen verwijderen zich van elkaar om uiteindelijk te belanden in een loopgravenoorlog. Los van onnodig leed, ook voor de kinderen, zijn de kosten van een vechtscheiding minstens dubbel zo hoog dan bij
mediation.

Mijn eigen scheiding had ook veel beter gekund. De advocaat die ons hielp was juridisch wel sterk maar ik heb geen inlevingsvermogen gezien in onze situatie. Wat betekent het om te scheiden en het belang van goed ouderschap na de scheiding? Welk gemis is er als je je kinderen niet meer iedere dag ziet? Daar heb ik achteraf niets van gemerkt. Het is een emotioneel proces en je (ik) ben dan ook niet in staat om dit te overzien. Wat had het fijn geweest als deze man wel een baken was geweest en zijn licht had laten schijnen over de verschillende mogelijkheden en kritisch had durven zijn en dieper had doorgevraagd.

Als mediator ben ik empathisch en rustig en doe altijd mijn best om goed naar de mensen te luisteren. Een scheiding is immers niet niks. Naast een overlijden is het wellicht het grootse life-event waar mensen tegenaan kunnen lopen in hun leven.

Ik vind het belangrijk dat mensen zich bewust zijn van hun keuzen en dat ze er ook achter kunnen staan. Ik begeleid mensen zodat ze zelf autonoom samen tot afspraken kunnen komen. Als je zelf een afspraak maakt is de kans dat de afspraak op lange termijn houdbaar blijft veel groter dan dat ik of een rechter deze voor de mensen maak.

Het scheidingsproces begint met het tekenen van de mediation overeenkomst. Hierin staan de afspraken over vrijwilligheid, de kosten en de geheimhouding. Ook staat hierin dat ik ingeschreven sta bij de Raad voor Rechtsbijstand en dus subsidie voor de klant kan aanvragen als deze voldoet aan de inkomensnorm en vermogenstoets.

Vervolgens start de mediation met het inventariseren van de situatie. Hoe zijn mensen gehuwd? zijn er kinderen? is er een eigen woning? is er vermogen?. Zijn er erfenissen of schenkingen geweest? Wat is de inhoud van de huwelijkse voorwaarden en zijn er pensioenen opgebouwd?

Het pensioen en de eigen woning zijn over het algemeen de grootste vermogensbestanddelen binnen een huwelijksgemeenschap. Hier besteed ik dan ook veel aandacht aan in de mediation. Mijn opleiding tot financieel echtscheidingsadviseur en mijn achtergrond als hypotheek- en pensioenadviseur geven mij de kennis en ervaring om hierover goed te kunnen adviseren.

Om angst geen mogelijkheid te geven tot escalatie wil ik zo snel mogelijk zekerheid geven. Zoals:

  1. Hoe ziet mijn portemonnee na de scheiding eruit?
  2. Kunnen mijn woonwensen worden ingevuld?
  3. Hoe komt de zorg- en contactregeling voor onze kinderen eruit te zien?

Met behulp van een uniek rekenmodel geef ik mensen inzicht in de vermogensverdeling, de portemonnee en worden de alimentatiebedragen zichtbaar op basis van de TREMA berekening.

Mijn rol in het proces is de voortgang te bewaken en goed op te letten hoe de communicatie tussen de mensen verloopt. Met als doel dat er duidelijk wordt gecommuniceerd en er heldere afspraken komen waar beiden zich in kunnen vinden.

Zelf geloof ik in het gedachtegoed dat de meeste mensen deugen en de intentie er is om het goede te doen. Met deze gedachte kijk ik ook naar mensen in mediation ook als er boosheid is of als mensen gekwetst zijn.

Als we in de mediation uiteindelijk tot afspraken zijn gekomen leg ik deze afspraken voor de mensen vast in een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan. Na deze besproken te hebben worden het convenant en ouderschapsplan getekend en vervolgens door mij opgestuurd aan de advocaat. De advocaat stelt het verzoekschrift op en dient het verzoek tot echtscheiding in bij de rechtbank. Zodra de rechtbank de beschikking heeft afgegeven wordt deze ingeschreven bij de gemeente waar het huwelijk ooit was ingeschreven en hiermee is het huwelijk officieel ontbonden.

Wat na de scheiding van belang is dat er nog gezamenlijk belastingaangifte wordt gedaan over het jaar van scheiding. Zodat de afspraken die in het convenant zijn gemaakt ook op de juiste wijze in de aangifte worden opgenomen.

Zoals te lezen valt heb ik mezelf gespecialiseerd op het gebied van echtscheidingsbemiddeling. Over dit onderwerp hou ik met permanente educatie mijn kennis up to date. Ik houd mezelf niet bezig met andere vormen van mediation zoals arbeids-mediation of nalatenschaps-mediation. Ook houd ik me verre van relatietherapie of het regelen van de hypotheek. Wel heb ik een netwerk met specialisten die ik kan inschakelen als hun expertise nodig is.

Heb je behoefte aan een nuchtere kijk? Kun je hulp gebruiken bij het regelen van je echtscheiding? Neem contact met mij op. Ik help je graag!

Archief