Wat kun je doen als je partner de alimentatie niet betaalt?

Na een scheiding wordt er bepaalt hoeveel alimentatie er betaald moet worden. Dit kan gaan om partneralimentatie en/of kinderalimentatie. Maar wat als je ex-partner de alimentatie niet betaalt? Misschien is je ex-partner het niet eens met de alimentatie of kan hij of zij het financieel toch niet opbrengen. Het is dan fijn om te weten welke stappen je kunt ondernemen en wat je rechten en plichten zijn in het geval je partner geen alimentatie meer betaalt.

Probeer het samen op te lossen

Het klinkt misschien voor de hand liggend, maar de eerste stap bij het uitblijven van de alimentatie is om je ex-partner hierop aan te spreken en er in goed overleg samen aan uit te komen. Een mediator kan hier eventueel bij helpen. Zo voorkom je dat de problemen tussen jullie nog groter worden en dat je communiceert op een manier waar niemand baat bij heeft. Emoties kunnen in dit soort gevallen namelijk gemakkelijk de overhand nemen, wat de situatie vaak alleen maar verergert.

Hulp bij het innen van de alimentatie

Als je ex-partner de alimentatie nog steeds niet betaalt, kun je hulp krijgen van het LBIO (het Landelijk Bureau Innig Onderhoudsbijdragen). Deze instantie int de alimentatie bij je ex-partner en keert deze vervolgens aan jou uit. Maar je kunt het LBIO niet zomaar inschakelen. Er zijn natuurlijk een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen. Zo moet de rechter het te betalen bedrag aan alimentatie hebben vastgesteld, moet er minimaal één maand achterstand zijn, moet het gaan om een achterstand van minimaal € 10,-, moet er een achterstand zijn die niet ouder is dan 6 maanden en moet je ex-partner beschikken over het juiste rekeningnummer om de alimentatie naar over te maken. Het LBIO kan bijvoorbeeld beslag laten leggen op het inkomen van je ex-partner. De kosten die het LBIO hiervoor maakt komen voor rekening van de niet betalende ex-partner.

Een deurwaarder inschakelen

Als het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen je niet kan helpen, bijvoorbeeld omdat je niet aan alle voorwaarden voldoet, kun je een deurwaarder inschakelen. Hiervoor heb je wel een uitspraak van de rechtbank nodig, of een ander officieel document waarin de alimentatie vermeld staat. De kosten voor de deurwaarder zullen in de meeste gevallen betaalt moeten worden door je ex-partner. Krijgt de deurwaarder het niet voor elkaar om de alimentatie te innen, dan moet je de kosten voor de deurwaarder zelf betalen. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als je ex-partner met de noorderzon vertrokken is en de deurwaarder deze niet kan bereiken.

Wat als je ex-partner niet meer kan betalen

Door een wijziging in inkomen kan het natuurlijk zo zijn dat de ex-partner die alimentatie moest betalen, dit nu niet meer of nog maar gedeeltelijk kan opbrengen. In dat geval kan er een verzoek worden ingediend om het alimentatie bedrag aan te passen. Dit verzoek dient bij de rechtbank te worden ingediend en de rechter zal hierover beslissen. Een advocaat of een mediator kan je hier eventueel bij verder helpen. De rechter beslist dan uiteindelijk of het verzoek terecht is en of het bedrag aan alimentatie zal worden aangepast.

Heb jij hulp nodig van een professionele mediator? Neem gerust contact met mij op, ik help je graag.

Archief